Round Robin Scheduling in Territory Sales Round Robin ay isang pag-iiskedyul ng diskarte na kung saan ay hindi lamang musika upang