E-handel CRM Software

Produktreturer i e-handel CRM kan få svårt eftersom det finns en fin linje mellan att ge god kundservice och att vara alltför avslappnad. Skapa en smidig avkastning politik och göra det enkelt för kunderna att upprepade gånger köpa från dig. Läs mer i detta infographic.

e-handel CRM

Gratis CRM Trail Banner